Khi quý khách truy cập website, đồng ý mua hàng nghĩa là quý khách đã đồng ý với các chính sách dưới đây:

  • Chính sách bảo hành, bào dưỡng sản phẩm mãi mai, tham khảo chi tiết tại
  • Chính sách vận chuyển miễn phí, tham khảo chi tiết tại
  • Chính sách niêm yết giá: toàn bộ sản phẩm niêm yết giá trên website là giá bán lẻ chưa bao gồm thuế GTGT
  • Chính sách đổi trả, tham khảo chi tiết tại
  • Chính sách bảo mật, tham khảo chi tiết tại https://mink.vn/chinh-sach-bao-mat/